ПEЧАТ ВЪРХУ ТЕКСТИ

 Юпи Експо е една от малкото фирми в България разполагаща  с машина за дигитален печат върху текстил с ширина до  3.10м.

Материали

  • Дисплей   - за стенни рамки
  • Беклит  - за задно осветяване
  • Блокаут  - не пропуска светлина
  • Стреч    -  еластичен за тръби констръкции
  • Флаг      - за знамена
Работим с предварително изработен файл от страна на клиента във формат: .TIFF/.EPS/.PDF