ПРЕДПЕЧАТ

 За да се гарантира правилното отпечатване   ние проверяваме всички файлове за  размери, резолюция и цветове на изображението. При несъответствие клиентите могат да направят корекциите сами, като предоставят нови файлове или да поверят това на предпечатните специалисти на фирмата.

ДИЗАЙН

Предлагаме услуги свързани с векторизиране на изображения, изработка на лога, индивидуален дизайн на щандове.